070-926 04 35

info@isisthot.se

Coaching

Coaching är ett riktigt bra hjälpmedel vid många olika tillfällen i livet. Ibland behöver vi bara lite vägledning för att komma på vilken väg vi vill gå, vissa gånger behövs det ett större arbete med oss själva och vid vissa tillfällen vill vi upptäcka mer vad som finns inom oss. När vi träffas så hjälps vi åt att hitta din väg som du vill gå eller vad det är som du vill arbeta med. Du får olika nycklar/verktyg av mig som kan hjälpa dig att komma dit du vill. Du har alla svaren inom dig, men ibland kan de vara svåra att hitta och då kan det vara bra med en coach. Det är din väg i livet som vi tillsammans fokuserar på för att du ska uppnå det du känner är viktigt i ditt liv. Även om våra känslor är vår kompass till mycket av de rätta valen i våra liv kan de ibland även hindra oss i livet. Vi kan bli låsta i tankesätt, beteendemönster, ha rädslor och ångest som blir till hinder för oss att ha ett ”levande” liv och skapa det liv vi vill leva.
Coaching kan även användas för att nå dina mål och drömmar. Vi hittar din motivation och gör tillsammans upp en plan för att du ska kunna nå dit du vill. Anledningen till att just du vill använda dig av coaching kan variera mycket men en sak är klar, du lär dig saker om dig själv, skapar förändring, utvecklas, får bättre relation till dig själv, får lättare för att hantera livets utmaningar, blir mer harmonisk och glädjefylld. Det enda som krävs är att du vill ha en förändring så ska jag göra det jag kan för att just ditt liv ska förbättras.

Coaching

Numerologisk coaching

Vid en numerologisk coaching tittar jag på vad dina siffror säger om dig. Vissa människor vill gärna upptäcka sitt inre jag och se vad de har haft med sig in i livet och då väljer jag att fokusera på din födelsekarta (år, månad och dag), det vill säga dina siffror enligt numerologin, och vad ditt astrologiska tecken säger om dig för att kunna ge dig insikter om vad ditt syfte är, vad din själ vill ha för utveckling, vilka dina styrkor respektive svagheter är och framför allt coacha dig så att du lättare kan hantera livet efter din unika själ.

Den Numerologiska Resan – Coachning i Fem Steg

Välkommen till ett unikt och fördjupande program som ger dig djupare insikt i ditt inre jag genom kraften av numerologi. Med ”Den Numerologiska Resan” erbjuder jag en personlig coachingresa i fem steg där dina siffror och ditt astrologiska tecken ligger som grund.

Steg 1: Din Numerologiska Profil
Vi börjar resan med att skapa en helhetsbild av din numerologiska profil. Vi utforskar dina inbyggda styrkor och svagheter och vad de kan berätta om din unika väg genom livet.

Steg 2: Livsvägens Landskap
I det andra steget fördjupar vi oss i din livsväg, identifierar vilka saker du behöver arbeta igenom för att nå din fulla potential och skapar en roadmap för att möta dessa utmaningar.

Steg 3: Identifiera Hinder och Utmaningar
Det tredje steget fokuserar på att identifiera och bryta ner dina hinder, utmaningar och blockeringar. Genom att förstå dessa kan vi börja att arbeta på att övervinna dem och frigöra din fulla potential.

Steg 4: Energins Flöde och Din Potential
I vårt fjärde möte dyker vi ner i de energier som ligger i dina nioårscyklar och hur de kan påverka ditt liv. Vi kommer att utforska hur du kan kanalisera dessa energier för att maximera din potential i vardagen.

Steg 5: Förstå Din Själs Önskningar och Ditt Syfte
I det slutliga mötet sammanfattar vi vad vi har lärt oss om din själ och ditt syfte. Vi kommer att diskutera hur du kan integrera dessa insikter i ditt dagliga liv för att leva mer autentiskt och fullt ut.

”Den Numerologiska Resan” är mer än bara en coaching-session. Det är en djupdykning in i ditt inre jag, en resa till kärnan av din själ, och en vägledning mot att leva ditt liv på dina egna villkor, enligt din egen unika design. Ta det första steget idag och börja din resa mot självupptäckt och självförverkligande.

Coaching och numerologi finns även att boka för telefon – datasamtal. Skriv detta i meddelande vid bokning eller kontakta mig för mer information.

Hjärtligt välkommen med din bokning

Numerogram

Om du är intresserad av att få veta mycket mer om dig själv gör jag gärna ett komplett numerogram till dig. Det jag behöver veta då förutom din födelsedata är hela ditt namn vid födelsen (dopnamn), ditt nuvarande namn och om du har ett smeknamn – vad du kallas för i dagligt tal. Det du kommer att få veta är vad din karma – livsläxor är, vad du visar utåt, din livsväg – vad du bör göra i detta livet, vilken tidscykel du är inne i och vilket år, dina styrkor, dina svagheter och mycket mer. I detta ingår ett brev med all information, handskrivet, samt ett inspelat samtal (ca 60 min) för att gå igenom allt.
Ibland är det så att man vill veta om något specifikt, exempelvis om du passar med din partner eller vad ni ska tänka på i er relation. Du vill kanske veta något om dina/ditt barn för att kunna skapa bättre förståelse eller se deras potential för att kunna stötta bättre.

Ett komplett numerogram till en person kostar 2995:- och då kan jag även svara på en till två mindre frågor. Kostnad för att titta på specifika frågor beror på frågan / frågorna eftersom det handlar om hur mycket tid jag behöver för att ge så bra svar som möjligt. Du får gärna kontakta mig för vidare information.

Vill du just nu bara ha information om vilken energi ditt kommande år och dess 12 månader har och vilken cykel du är inne går givetvis detta också att beställa. Enbart mail kostar 800:-, vill du ha ett samtal (ca 30 min) och mail ligger priset på 1000:-.

För att beställa numerogram behöver du kontakta mig via mail. Betalning (swish, klarna, bankgiro) sker alltid innan mailet skickas.
Hjärtligt välkommen med din beställning.

Coaching