070-926 04 35

info@isisthot.se

Att vara unik

att vara unik

Vi är alla unika men vi försöker ändå att passa in vilket gör att vi många gånger känner en form av ensamhet. Istället för att uppskatta varandras olikheter händer det att vi påpekar det som skiljer oss åt och gör det synbart. Samtidigt säger vi att det är viktigt att vara oss själva och gå […]